Mijn passie is mensen in beweging zetten

Mijn talent is het beste uit mensen te halen

Mijn markt is geestelijke gezondheid

Geeft ruimte

GZ psycholoog en psychotherapeut

Lichaamsgericht- en echtpaartherapeut

Oplossingsgericht coach 

Gericht op persoonlijke ontwikkeling binnen werk

Mindfulness trainer

Rust in moeilijke tijden

Lichaamsgericht opleider/supervisor

Go with the flow

Lichaamsbewustzijn, mindfulness en ademhaling

Rosman Psychologisch Consult

 

 

LVVP visitatielogo 294x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKEDIN

Masterclass: lichaamsbewustzijn, mindfulness en ademhaling voor professionals

Lichaamsbewustzijn begint met gewaar zijn  zonder oordelen in het hier en nu. Tegenwoordig wordt hiervoor het begrip mindfulness gebruikt. Vroeger werd er gesproken over awareness of felt sense.
Mindfulness van het lichaam omvat het gewaar zijn van je ademhaling,houding, lichamelijke sensaties, stem en gezichtsuitdrukking. Je oriënteert je vanuit je lichaam en houdt je ervaring bij elkaar. Niet het lichaam als object, maar het lichaam als oorsprong  van beleving, als essentie in je bestaan , is aangrijpingspunt.
“The accurate, continuous registering at the conscious level of all events occurring in the six sensory modes: seeing, hearing, touching, smelling, tasting and thinking without qualitative, evaluation, mental comment or behavioral act” Deatherage, 1982.
Het leren waarnemen en ervaren van lichamelijke sensaties , zonder  interpretaties, kan geleerd worden met behulp van  lichaamsgerichte interventies. Het oog hebben voor en het gebruikmaken  van lichaamsgerichte interventies is van groot  belang bij stress regulering, voor  evenwicht en ontspanning, binnen traumawerk, bij het behandelen van angst en depressie en andere stoornissen waarbij de verankering in het lichaam geheel of ten dele ontbreekt.
Om je zelf goed te kunnen reguleren moet je contact hebben met:
•    je eigen centrum en je verticaliteit
•    grounding door je benen en je voeten vanuit je pelvis
•    centering, het je bewust zijn van je centrum in relatie tot je buik en je rug
•    vertikale alignment
•    ademhalings patronen
•    awareness van lichaamssensaties
•    oogbewegingen

Om jezelf in relatie tot anderen goed te kunnen reguleren moet je je gewaar zijn van:
•    perifere bewegingen in je benen, armen, wervelkolom en pelvis
•    beweging in de ruimte
•    defensies en grenzen (duwen, grens om je heen trekken, vechten)
•    relationele verbinding (uitreiken, vasthouden, naar je toe trekken, omarmen, laten gaan)

 
Het lichamelijk verankerde bestaansgevoel zorgt voor een richtingsgevoel en containment. Zowel het centrum van je lichaam als de periferie en de verbinding ertussen is van belang. Het lichaamscentrum omvat pelvis, ribbengebied en wervelkolom en verschaft steun en stabiliteit voor je hele lichamelijke structuur en is veilig gegrond langs de binnenkant van je benen tot en met je voeten. De periferie gaat over armen, benen, nek en hoofd en zorgt voor mobiliteit en interactie met je omgeving.
Het leren kijken naar en ervaren van je eigen lichaamssignalen helpt je om dit terrein te gaan verkennen en daarna toe te passen binnen je werk.