Mijn passie is mensen in beweging zetten

Mijn talent is het beste uit mensen te halen

Mijn markt is geestelijke gezondheid

Geeft ruimte

GZ psycholoog en psychotherapeut

Lichaamsgericht- en echtpaartherapeut

Oplossingsgericht coach 

Gericht op persoonlijke ontwikkeling binnen werk

Mindfulness trainer

Rust in moeilijke tijden

Lichaamsgericht opleider/supervisor

Go with the flow

Lichaamsbewustzijn, mindfulness en ademhaling

Rosman Psychologisch Consult

 

 

LVVP visitatielogo 294x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKEDIN

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van de zorgverzekering. Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose ´Aanpassingsstoornis´ en de diagnoses die vallen onder de goep 'Andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn', in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Wanneer u zich, met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts, aanmeldt bij een psychotherapeut of GGZ-instelling, wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daarover eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De gegevens van de behandeling worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

De nota wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u – na aftrek van de eigen bijdrage – al dan niet een volledige vergoeding.
De nota is niet anoniem. Op de rekening wordt echter alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Daarnaast dient u rekening te houden dat er naast de eigen bijdrage ook een wettelijk verplicht eigen risico geldt. In 2018 is dit een bedrag van € 385,- in de basisverzekering. Voor 2019 blijft dit onveranderd. Bij het eigen risico geldt dat de startdatum van de behandeling leidend is voor het bedrag dat u moet betalen aan uw zorgverzekeraar.
Na aftrek van de wettelijke eigen bijdrage zijn er globaal vier mogelijkheden te onderscheiden:

  psychotherapeut heeft een contract met verzekeraar psychotherapeut heeft geen contract met verzekeraar
naturapolis: Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, volledige vergoeding Rekening gaat naar de patiënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Vergoeding is doorgaans 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´
restitutiepolis: Rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Rekening gaat naar de patiënt. Deze kan de rekening indienen bij de verzekeraar. Bij meeste verzekeraars geldt een volledige vergoeding of 100% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´. Enkele verzekeraars vergoeden 60-80% van het ´gemiddeld gecontracteerde tarief´

Contracten
De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars contracten:

  • Caresq (Atlas, Besured, Iptiq, National Academic, Promovendum)
  • CZ Groep (CZ, Delta Lloyd en OHRA, PZP)
  • a.s.r./DSW (DSW, In Twente, Stad Holland, a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse, Aevitae (ASR ziektekosten))
  • VGZ (Bewuzt, IZA Cura, IZZ, MVJP, SZVK, Univé, UMC, VGZ, VGZ Cares, ZEKUR, Zorgzaam)
  • VRZ(ENO, HollandZorg, ONVZ, PNO Zorg, Salland Zorgverzekeringen, VGZ, VvAA, ZorgDirect en Zorg en Zekerheid)
  • Zilveren Kruis (Avéro Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Kiemer, OZF, Zilveren Kruis)

De praktijk heeft géén contract met:

  • Menzis (Anderzorg, HEMA, Menzis)

No-Show
Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (op kantoordagen tussen 9 en 17 uur), zodat er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Als u niet tijdig afzegt ontvangt u voor een sessie van 45 minuten een factuur van €75,-.

Tarieven behandeling SGGZ
Binnen de praktijk wordt gewerkt met de NZa-tarieven voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De tarieven van de NZa voor 2018 kunt u vinden via onderstaande link:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/

De tarieven van de NZa voor 2019 kunt u vinden via de volgende link:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/

Tarief OZP/OVP
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ovp niet-basispakketzorg Consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: € 105,25 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van het NZa-tarief.

Tarieven zelfbetalers
De tarieven voor zelfbetalers zijn de marktconforme tarieven van de zorgverzekeraars. Deze worden afgeleid van de NZa-tarieven die hierboven te vinden zijn. Als u wilt weten weten welk percentage wij van uw zorgverzekeraar maximaal in rekening mogen brengen dan kunt u contact met ons opnemen.