Cliënteninformatie LVVP

Cliënteninformatie LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen)

Via onderstaande link kunt u de cliëntenfolder van de LVVP downloaden waarin staat opgeschreven wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut.

In de cliëntenfolder krijgt u antwoord op onderstaande vragen:

 • Hoe verloopt een behandeling?
 • Wie mag er in uw dossier kijken?
 • Moet u de vragenlijsten invullen?
 • Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw behandeling of behandelaar?
 • Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar?
 • Op welke informatie hebt u recht?
 • Wie doet de behandeling?
 • Was is een kwaliteitsstatuut?
 • Wat is gespecialiseerde ggz?
 • Wat zijn uw rechten en plichten en die van de psychotherapeut?
 • Wat mag wel en wat mag niet in de behandelrelatie?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
 • Heeft de psychotherapeut een beroepsgeheim?
 • Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

Cliëntenfolder LVVP

Voor meer infomatie over behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg en de beroepsvereniging LVVP kunt u kijken op de volgende website:https://lvvp.info/voor-clienten/

Kwaliteitscriteria LVVP

Rosman Psychologisch Consult voldoet ook aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze zijn hieronder te downloaden:

Kwaliteitscriteria LVVP

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere hulpverlener is verplicht om deze meldcode huiselijk geweld te volgen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Kindcheck

Bij een kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of hulp nodig is. De kindcheck wordt bijvoorbeeld ingezet als een ouder een psychische stoornis heeft of verslaafd is. Op de websites kindcheck.nl en kindcheck-ggz.nl vindt u meer informatie over de kindcheck, inclusief handleidingen.