Crisis informatie

In geval van crisis

Uw behandelaar die werkt binnen kantooruren. Er zijn geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie wordt aangeraden contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst. Spoedeisende-psychiatrie-crisisdienst-Haarlem  crisisdienst: T 088 788 5077 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut zal deze een waarnemer aanwijzen. Dit houdt in dat de therapeut samen met de cliënt inschat of een overbruggend contact met een collega-therapeut nodig is.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor GZ-psychologen en psychotherapeuten is dat de indicatiestelling en eventuele knelpunten in behandeling worden besproken in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij gelden de regels van de beroepscode voor psychologen / psychotherapeuten.