Lichaamsgerichte opleiding

Het lichaam en de psycholoog

Trainingsaanbod voor psychologen en andere professionals in hulpverlening, coaching en training die willen werken aan een optimale balans tussen lichaam en geest.

Het lichaam is drager van boodschappen waarvan er vele onbekend en onbewust zijn.

In het wetenschappelijk onderzoek is het belang van non-verbale communicatie reeds lange tijd aangetoond. Toch beperken praktiserende psychologen – zowel in klinische als a&o setting – zich nog bijna exclusief tot verbale middelen in diagnostiek en interventie. Dat is een onnodige beperking want – na gerichte training – blijkt het heel goed mogelijk om de boodschappen van het lichaam goed te registreren en op hun betekenis te onderzoeken. Zij zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de manier waarop iemand ademhaalt, de spanningen die iemand beleeft in zijn lichaam, bewegingsbeperkingen of remmingen die er zijn in het zichzelf uiten of in het contact aangaan. Het lichaam spreekt, hoe dan ook.

Ook zijn er veel mogelijkheden om klachten significant te reduceren en functioneren te verbeteren door interventies die zich specifiek richten op het lichamelijke domein en op het grensgebied tussen lichaam en cognitie zoals lichaamsbewustzijn. Door deze interventies wordt de cliënt bewuster gemaakt van de signalen van het lichaam en krijgt hij/zij meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Uiteindelijk leert men de eigen geestelijke én lichamelijke gezondheid beter in balans te houden.

Lichaamsgerichte interventies kunnen van belang zijn voor onder meer:

  • mensen die hun eigen emoties en behoeften onvoldoende kunnen voelen en/of onvoldoende kunnen uiten
  • mensen die moeilijk grenzen kunnen voelen, stellen en/of aanvaarden
  • mensen die niet goed contact kunnen maken met hun eigen lichaam

Deze interventies kunnen toegepast worden in diverse praktijksettings:

  • psychologische of psychosociale hulpverlening, onder meer bij klachten die zich lichamelijk uiten, depressie, traumagerelateerde problemen
  • coaching, bijvoorbeeld bij stress of vitaliteitsproblematiek op het werk
  • training, bijvoorbeeld bij mensen waar persoonlijke ontwikkeling beperkt wordt door onbalans tussen lichaam en geest

Basistraining: Het lichaam spreekt

Module 1: Lichaamsbewustzijn, mindfulness en ademhaling

Ademhalen verloopt van nature spontaan en soepel, maar als er iets verandert in de omgeving past de ademhaling zich aan. Als er iets schokkends gebeurt stokt je adem. Normaal gesproken adem je na een paar minuten weer normaal. Als je de wetten van de natuur negeert of de omstandigheden abnormaal worden resulteert dit in een toestand van zwakte of ziekte. In ons ademhalingproces vinden we dit terug, er wordt oppervlakkiger geademd of er ontstaan ernstiger vormen van inperking. Het hele lichaam raakt verwikkeld in een soort gevecht tegen zichzelf, tegen zijn natuurlijke impuls om te ademen en te voelen. In feite wordt een deel van de energie gebruikt voor de aanpassing, maar blokkeert daarmee tegelijk zijn eigen natuurlijke bewegingsrichting. Belevingsinhouden komen buiten je waarneming te liggen of overspoelen je soms. Het op een veilige manier kunnen observeren en accepteren van je eigen ervaring geeft ruimte en stelt je in staat een andere keuze te maken dan die je gewend bent.

Deelnemers zullen in deze twee dagen hun eigen lichamelijke ervaring te onderzoeken, te leren kijken naar zichzelf en de ander, te leren luisteren en te gaan voelen. Het kunnen ervaren en onderzoeken van verstoringen en tegen bewegingen in het lichaam wordt verkend.

Mindfulness, focussen en reflectie worden als instrumenten gehanteerd.

Er worden ervaringsoefeningen gedaan: liggend, zittend, staand en lopend.

Er wordt individueel gewerkt in de groep en er wordt gebruik gemaakt van oefeningen in tweetallen en drietallen. Ook zal er regelmatig gelegenheid zijn om na te praten en het ervarene te integreren.

Het inbrengen van eigen werksituaties is vooral van toepassing in de tweede module.

Er wordt geadviseerd tussen de twee blokken door een keer bij elkaar te komen en de stof samen opnieuw door te nemen.

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar RosmanPsychologischConsult@gmail.com
Email: RosmanPsychologischConsult@gmail.com KvK 30260720
www.rosmanpsychologischconsult.nl
www.mindfulness-in-organisaties.nl