Psychotherapie

In een psychotherapie onderzoekt u samen met de therapeut hoe uw problemen en klachten ontstaan zijn en in stand worden gehouden. Met name richten we de aandacht op patronen, overtuigingen en gevoelens die belemmerend zijn in het omgaan met uzelf en anderen. Door hierin meer inzicht te krijgen kan er een verandering tot stand komen zodat u meer vrijheid en (zelf)vertrouwen zult ervaren en uw klachten zullen verminderen. Psychotherapie kan kort- of langdurend zijn, afhankelijk van uw behoefte en hulpvraag.

Ik bied verschillende vormen van psychotherapie, elk met specifieke accenten en mogelijkheden:


Inzichtgevende psychotherapie
Binnen een inzichtgevende psychotherapie wordt betekenis gegeven aan de innerlijke wereld. Patronen van denken, voelen en handelen, die vaak wortelen in de ontwikkelingsgeschiedenis, worden verhelderd. Door hier meer zicht op te krijgen kan de cliënt de omgang met zichzelf en anderen gaan veranderen.

Klachtgerichte psychotherapie
Klachtgerichte psychotherapie is veelal cognitieve gedragstherapie. Dit is een behandelvorm die ervan uit gaat dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Belemmerende gevoelens, zoals angst en somberheid, worden veroorzaakt door een negatieve manier van denken. Cognitieve gedragstherapie veronderstelt dat klachten veelal in stand worden gehouden door de manier waarop we met situaties omgaan, bijvoorbeeld door ons vermijdingsgedrag. Het doel van cognitieve gedragstherapie is om te kijken hoe ons denken, ons handelen en ons gevoel elkaar beïnvloeden. Met behulp van oefeningen kan de cliënt leren om negatieve denkwijzen en niet-helpend gedrag te veranderen.

Traumagerichte psychotherapie
Binnen onze praktijk bieden we verschillende vormen van traumabehandeling waaronder EMDR en Imaginaire Exposure therapie. EMDR en IE (Eye Movement Desensitization and Reprocessing en Imaginaire Exposure) zijn beide therapievormen voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Deze therapieën zijn bedoeld voor mensen met post traumatische stress stoornis (PTSS) en andere angstklachten die zijn ontstaan als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.

Relatietherapie (EFT)
In Emotionally Focused Therapie (afgekort tot EFT) wordt met behulp van de therapeut negatieve interactiepatronen in de relatie verhelderd en wordt gekeken naar ieders aandeel in dit patroon. Van daaruit ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Er komt meer ruimte voor ieders kwetsbare gevoelens waardoor de veiligheid en het vertrouwen in elkaar toeneemt en partners elkaar beter kunnen gaan begrijpen. Hierdoor ontstaat er meer verbinding in de relatie.

Mindfulness, MBCT
Mindfulness betekent “opmerkzaamheid” of “aandachtigheid” en gaat over het vermogen je volledig bewust te zijn van wat zich hier en nu in de ervaring afspeelt, zonder oordelen. Mindfulness heeft haar oorsprong in oude Boeddhistische meditatietechnieken, maar wordt de laatste jaren veel toegepast binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met behulp van oefeningen leert de cliënt de aandacht meer bij de directe beleving te houden en zich minder te laten sturen door automatische reacties en opdringerige gedachten. Het effect is doorgaans dat men zich gemakkelijker kan ontspannen en concentreren, zich bewuster wordt van stressprikkels en denkpatronen die niet behulpzaam zijn, en meer innerlijke rust en geduld ervaart.

Beroepscode psychotherapie: https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/beroepscode