Rino opleiding Amsterdam

Lichaamsgerichte interventies voor (verbale) Psychotherapeuten

Lichaamsgerichte interventies voor (verbaal werkende) psychotherapeuten (988)

Docent: Drs. Yvonne Rosman, lichaamsgericht therapeut, GZ psycholoog en Psychotherapeut, beide Big geregistreerd, systeemtherapeut, client centered therapeut, EFT Sue Johnson, EMDR.

Hoe betrek je het lichaam bij je behandeling: Leren zien wat er op lichamelijk niveau gebeurt bij een cliënt naast wat er op verbaal/inhoudelijk niveau gebeurt en dat meenemen in je gesprek.

Je krijgt zicht op de taal van het lichaam. Met behulp van “sensitive awareness” leer je om de stroom van lichaamsinformatie waar te nemen en te gebruiken.

Als je uit verbinding gaat met je lichaam laat je de verbinding met je wezen los. Het is dus niet alleen van belang bij stress en emotie regulatie maar het is je bestaansbasis. Als iets moeilijk, pijnlijk of traumatisch is geweest , is het een grote kunst om in je lichaam te blijven.

Des te vroeger in het leven deze verbinding is losgeraakt , des te belangrijker is het om deze verbinding te herstellen.

Het interne proces van aandacht geven en voelen van je lichaam is net zo belangrijk als het betekenis gevende proces van symbolisering.

Het lichamelijk bestaan is onze bestaansgrond, ook al staan we daar niet elke dag bij stil. Dat geldt voor onszelf én voor onze cliënten.

We drukken in taal uit hoe wij ons voelen, bij voorbeeld ‘ik zit niet lekker in mijn vel’ of ‘ik ben gestrest’. Dat gevoel is rechtstreeks waarneembaar in het lichaam in de vorm van spanning, druk, benauwdheid, slapte, energieverlies, gejaagdheid. Vaak merken we dat pas als we klachten hebben.

Doelgroep
Psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen en GZ-psychologen

Doelstelling
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met het waarnemen van fysieke verschijnselen die zich bij de cliënt voordoen en hebben zij geleerd díe vragen te stellen die het proces van ‘belichaming’ bij de cliënt versterken. Zij hebben ervaren hoe deze aanvullende wijze van kijken en werken de effectiviteit van hun verbale behandeling verdiept.

Inhoud
Deze cursus helpt psychotherapeuten om, naast hun verbale gesprekstechnieken, ook interventies te gebruiken die zich specifiek richten op het lichamelijke domein en op het grensgebied tussen lichaam, emotie en cognitie. Door deze interventies wordt de cliënt zich meer bewust van de signalen van het lichaam en krijgt zij/hij meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Deze lichaamsgerichte interventies kunnen van belang zijn bij:

  • cliënten die hun eigen emoties en behoeften onvoldoende kunnen voelen en/of onvoldoende kunnen verwoorden;
  • cliënten die moeilijk grenzen kunnen voelen, stellen en/of aanvaarden;
  • cliënten die moeilijk contact maken met hun eigen lichaam.

De interventies kunnen succesvol worden ingezet bij de behandeling van angststoornissen, depressieve klachten, stress, hechtingsproblematiek, trauma en wanneer er sprake is van emotionele verwaarlozing.

De lichaamsgerichte intelligentie is vaak verstoord door: een gebrek aan kennis, een tekort aan awareness, het uit verbinding zijn met je lichaam of het niet accepteren van je lichaam.

Werkwijze
Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en praktisch oefenen, aan den lijve ervaren en/of rollenspel.

Totaal aantal studiecontacturen: 18 uren

Accreditaties
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIP toegekend 27 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoog toegekend 14 uren

Voor meer informatie en data zie Rino Amsterdam:

http://www.rino.nl/cursus/lichaamsgerichte-interventies

U dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over Pat Ogden en Janina Fisher; Sensorimotor Psychotherapy, Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid, Uitgeverij Mens! (2017), ISBN 9789463160322

RINO opleiding Amsterdam
Lichaamsgerichte interventies voor (verbale) psychotherapeuten

www.rino.nl
020 – 625 08 03
info@rino.nl