Vergoedingen

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van de zorgverzekering. Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose ´Aanpassingsstoornis´ en de diagnoses die vallen onder de goep ‘Andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn’, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer u zich, met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts, aanmeldt bij een psychotherapeut of GGZ-instelling, wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daarover eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond.

De nota wordt maandelijks aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u – na aftrek van de eigen bijdrage – al dan niet een volledige vergoeding. De nota is niet anoniem. Op de rekening wordt echter alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Kijk voor meer informatie op: https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/privacy-in-de-ggz . Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u hiervoor een privacyverklaring tekenen. Deze kunt u hier downloaden.

Daarnaast dient u rekening te houden dat er naast de eigen bijdrage ook een wettelijk verplicht eigen risico geldt. In 2024 is dit een bedrag van € 385,- in de basisverzekering. Bij het eigen risico geldt dat de startdatum van de behandeling leidend is voor het bedrag dat u moet betalen aan uw zorgverzekeraar. Na aftrek van de wettelijke eigen bijdrage zijn er globaal vier mogelijkheden te onderscheiden:

Contracten

De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars contracten:

  • a.s.r. (a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse)
  • Caresq (EUCare)
  • CZ Groep (CZ, Delta Lloyd en OHRA, PZP, Nationale Nederlanden)
  • DSW (DSW, In Twente, Stad Holland, Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA), SZVK)
  • Salland (Salland, HollandZorg, ZorgDirect)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO)
  • Menzis (Anderzorg, HEMA, Menzis)
  • VGZ (Bewuzt, IZA Cura, IZZ, MVJP, Univé, UMC, VGZ, VGZ Cares, ZEKUR, Zorgzaam, National Academic, Promovendum, Besured)
  • Zilveren Kruis (Avéro Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Kiemer, OZF, Zilveren Kruis, One Underwriting Health, Pro Life)
  • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

No-Show
Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (op kantoordagen tussen 9 en 17 uur), zodat er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Als u niet tijdig afzegt ontvangt u voor een sessie van 45 minuten een factuur van €75,-.

Tarieven behandeling ZPM
Binnen de praktijk wordt gewerkt met de NZa-tarieven voor het Zorg Prestatie Model. De tarieven van de NZa voor 2024 kunt u vinden via de volgende link: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Voor 2024 gelden de volgende tarieven

Tarief OZP/OVP
Het maximumtarief voor de prestatie ‘Niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 132,24 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van het NZa-tarief.

Tarieven zelfbetalers
De tarieven voor zelfbetalers zijn de marktconforme tarieven van de zorgverzekeraars. Deze worden afgeleid van de NZa-tarieven die hierboven te vinden zijn. Als u wilt weten weten welk percentage wij van uw zorgverzekeraar maximaal in rekening mogen brengen dan kunt u contact met ons opnemen.